www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 9   ( sm2011j )   1 bod
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

V oboru x ∈ R řešte nerovnici, výsledek zapište intervalem:
Hodnocení:       správně .. 1 bod       chybně .. 0 bodů


2q + 2   >   16
q   ∈
;
<
(
>
1) vyberte správný typ závorek .. < .. ( .. > .. ) ..
2) na místo '- ' nebo '+ ' vepište výsledek


pro jiné zadání stiskněte F5