www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 11   ( sm2011j )   2 body
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

V oboru R řešte rovnici:
Hodnocení:       správně .. 2 body      částečně řešeno .. 1 bod     chybně .. 0 bodů


log ( 5y ) - log 20  =  3

y  = 
pro jiné zadání stiskněte F5