www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 16   ( sm2011j )   2 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Určete, zda se jedná o posloupnost aritmetickou (A), nebo geometrickou (G), nebo žádnou z těchto možností (N):

Hodnocení:    4 správně .. 2 body,    3 správně .. 1 bod,    2 správně .. 0 bodů,     1 správně .. 0 bodů( -4; 4; 8; 12 )    (A)     (G)     (N)
( -6; -2; 2; 7 )    (A)     (G)     (N)
( -18; -9; 0; 9 )    (A)     (G)     (N)
( 40; 32; 24; 16 )    (A)     (G)     (N)


pro jiné zadání stiskněte F5