www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 26   ( sm2011j )   3 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Vyjádřete délky úseček označených q, r, t, přiřaďte odpovídající výraz!:
Hodnocení:    3 správně .. 3 body,    2 správně .. 2 body,    1 správně .. 1 bod
q
95
r
s
t

úsečka q .....

95
sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°

sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°
95
95 · sin 42°
95 · cos 42°
95 · tg 42°

úsečka r .....

95
sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°

sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°
95
95 · sin 42°
95 · cos 42°
95 · tg 42°

úsečka t .....

95
sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°

sin 42°
95
cos 42°
95
tg 42°
95
95 · sin 42°
95 · cos 42°
95 · tg 42°pro jiné zadání stiskněte F5