www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 26   ( sm2011j )   3 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Vyjádřete délky úseček označených s, q, p, přiřaďte odpovídající výraz!:
Hodnocení:    3 správně .. 3 body,    2 správně .. 2 body,    1 správně .. 1 bod
60
p
q
r
s

úsečka s .....

60
sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°

sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°
60
60 · sin 48°
60 · cos 48°
60 · tg 48°

úsečka q .....

60
sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°

sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°
60
60 · sin 48°
60 · cos 48°
60 · tg 48°

úsečka p .....

60
sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°

sin 48°
60
cos 48°
60
tg 48°
60
60 · sin 48°
60 · cos 48°
60 · tg 48°pro jiné zadání stiskněte F5