www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 26   ( sm2011j )   3 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Vyjádřete délky úseček označených p, o, n, přiřaďte odpovídající výraz!:
Hodnocení:    3 správně .. 3 body,    2 správně .. 2 body,    1 správně .. 1 bod
50
o
m
n
p

úsečka p .....

50
sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°

sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°
50
50 · sin 49°
50 · cos 49°
50 · tg 49°

úsečka o .....

50
sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°

sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°
50
50 · sin 49°
50 · cos 49°
50 · tg 49°

úsečka n .....

50
sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°

sin 49°
50
cos 49°
50
tg 49°
50
50 · sin 49°
50 · cos 49°
50 · tg 49°pro jiné zadání stiskněte F5