www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 26   ( sm2011j )   3 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Vyjádřete délky úseček označených s, q, t, přiřaďte odpovídající výraz!:
Hodnocení:    3 správně .. 3 body,    2 správně .. 2 body,    1 správně .. 1 bod
95
q
r
s
t

úsečka s .....

95
sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°

sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°
95
95 · sin 54°
95 · cos 54°
95 · tg 54°

úsečka q .....

95
sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°

sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°
95
95 · sin 54°
95 · cos 54°
95 · tg 54°

úsečka t .....

95
sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°

sin 54°
95
cos 54°
95
tg 54°
95
95 · sin 54°
95 · cos 54°
95 · tg 54°pro jiné zadání stiskněte F5