www.odmaturujzmatematiky.cz
Typ úlohy 26   ( sm2011j )   3 body    zaškrtávací
... pozor! úloha je náhodně vybraná z databáze více než 100 000 úloh, když úlohu začnete řešit, stránku nezavírejte!
příště se Vám zobrazí jiná úloha, zavřením stránky tak nenávratně ztrácíte možnost ověřit si výsledek ...

Vyjádřete délky úseček označených g, d, f, přiřaďte odpovídající výraz!:
Hodnocení:    3 správně .. 3 body,    2 správně .. 2 body,    1 správně .. 1 bod
60
d
e
f
g

úsečka g .....

60
sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°

sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°
60
60 · sin 41°
60 · cos 41°
60 · tg 41°

úsečka d .....

60
sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°

sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°
60
60 · sin 41°
60 · cos 41°
60 · tg 41°

úsečka f .....

60
sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°

sin 41°
60
cos 41°
60
tg 41°
60
60 · sin 41°
60 · cos 41°
60 · tg 41°pro jiné zadání stiskněte F5