Odmaturuj z matematiky          xoxo ♥
... služba maturantům - doučování matematiky ke státním maturitám    jaro 2015

 Typ příkladu 25   ( sm2011j )   4 body
Zadání:

V anketě o využívání Facebooku odpověděli studenti středních škol takto: Tři pětiny chodí na Facebook pravidelně denně, a z nich jedna třetina dokonce několikrát denně. Další jedna čtvrtina studentů chodí na Facebook pravidelně, minimálně jednou za týden. Každý dvacátý pátý student uvedl že Facebook nemá. Zbývající studenti navštěvují Facebook nepravidelně, méně než jedenkrát za týden.


a) Kolik procent studentů chodí na Facebook alespoň jednou denně?

b) Kolik procent studentů chodí na Facebook několikrát denně?

c) Kolik procent studentů chodí na Facebook pravidelně?

d) Kolik procent studentů chodí na Facebook nepravidelně, méně než jedenkrát za týden?

(Redakční poznámka: údaje v zadání jsou smyšlené.)

V testu budete mít situaci o to lehčí, že jenom vybíráte z připravených výsledků !
 ukázat JEN VÝSLEDEK                         ukázat celý rozbor, požadavky, POSTUP ŘEŠENÍ, hodnocení Cermateminfo@odmaturujzmatematiky.cz
Tyto stránky jsou nezisková, nestátní, neEU, nedotovaná iniciativa. Jsou a budou zcela zdarma.

Podmínky používání:
Stránky jsou poskytovány "tak jak jsou" bez jakýchkoli záruk. Autoři se do nejvyšší možné míry dané zákonem zříkají jakékoli odpovědnosti za škody či jiné nároky vzniklé používáním těchto stránek.
Autoři se též zříkají jakýchkoli svých nároků autorských ve vztahu ke zveřejněnému obsahu těchto stránek.
Každému je dovoleno veškerý zveřejněný obsah těchto stránek bez omezení kopírovat
a libovolným způsobem zveřejňovat i dále upravovat a libovolně využívat.
Ovšem pouze způsobem, který neporušuje platné zákony a oprávněné nároky třetích osob.

kOneCenD


T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1p
    mapa stránek   |      slovo redakce   |      úvod   |      doučování   |      blog

Svobodný software
Svobodný software